Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  wejściem w życie z dnie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  powszechnie określane  jako RODO), w wykonaniu  obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO

Informujemy, że: przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej, jest: PPUH KADMES TOTAL Sławomir Dróżka z siedzibą przy ul. Skaratki Pod Rogóźno 28, 99-434 Domaniewice tel.: 46 895-17-78, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Celem zbierania danych jest:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną i zawarcia umowy, jak też zachowania ich bezpieczeństwa,
  • przeprowadzenia transakcji i realizowania płatności za sprzedane towary i świadczone usługi,
  • zapewnienia obsługi: technicznej, płatniczej i logistycznej zawartych transakcji,
  • rozpatrywania i rozstrzygania złożonych przez Państwo reklamacji,
  • prowadzenia z Państwem korespondencji i składania ofert, przesyłania informacji
  • handlowych, newslletterów i zaproszeń, jeśli Pan/Pani wyraził uprzednią zgodę,
  • prowadzenia rachunkowości i realizowania obowiązków podatkowych,
  • analiz funkcjonalności i poprawy jakości świadczenia usług,

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania pojedynczych umów zawartych z Państwem w ramach współpracy i dokonywania jakichkolwiek transakcji handlowych, kontaktu z Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcia z Państwem umowy, a co za tym idzie współpracy handlowej z nami.

5. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji usług handlowych, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy lub ochrony Państwa danych osobowych.

Zapewniamy także, że Państwa dane są z nami bezpieczne i nie są przez nas nikomu sprzedawane.

wszystkie prawa zastrzeżone przez KADMES TOTAL
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014